INSPIRATIONSDAG OM VERDENSMÅLENE 25. NOVEMBER KL. 11-15

KOM MED TIL INSPIRATIONSDAG I ANEXET VED LUNDSGAARD GODS

FN´s 17 verdensmål er på dagsordenen søndag den 25. november kl. 11-15.

MØD BLANDT ANDRE:

Erik Rasmussen – stifter af Mandag Morgen og Sustainia

Christian Have – Kreativ Direktør i Have Kommunikation

Lotte Hansen – Stifter af iLoveGlobalGoals og partner i Hansen & Ersbøll Agenda

Peer Locher – Forperson for Verdensmål Udvalget, Odense Kommune

Niels Larsen – Kijani Institute, Ph.d. Forsker, udviklingskonsulent i den globale dimension

 

ARRANGEMENT OG FROKOST ER GRATIS. TILMELDING ER NØDVENDIG.

 

LUNDSGAARD GODS SÆTTER FN´S 17 VERDENSMÅL PÅ DAGSORDENEN 

Et samlet FN, herunder Danmark, har forpligtet sig til at opfylde 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Den 1. januar 2016 trådte de nye verdensmål i kraft. Målene er kommet godt fra start og har fået bred politisk og folkelig opbakning. Verdensmålene kan forandre verden og bidrage til at sikre et værdigt liv for alle og give udsigt til en bæredygtig fremtid, uanset hvor i verden man bor.

Vi mener, at udveksling af idéer og erfaringer kan lede frem mod konkrete bud på, hvordan vi alle kan lade os inspirere af Verdensmålene.

HVAD KAN VERDENSMÅLENE?

Hvad kan Verdensmålene? Og hvordan omsætter vi idéer og visioner til handling? Lundsgaard Gods vil gerne bidrage til at udbrede kendskabet til FN´s Verdensmål og inspirere til udtænkning af nye partnerskaber på tværs af politiske, erhvervs- og civilsamfundsmæssige skel.

INVITATION

Vi inviterer derfor både interesserede privatpersoner, virksomheder, offentlige myndigheder, kunstnere, eksperter og samarbejdspartnere til inspirationsdag i Anexet ved Lundsgaard Gods.

TILMELDING

Deltagelse og frokost er gratis. Tilmelding nødvendig senest torsdag den 22. november.

Få din gratis billet her: https://nembillet.dk/47315/VERDENSMAALENE_PAA_LUNDSGAARD_GODS

Hvor?

Anexet ved Lundsgaard Gods, Lundsgårdsvej 15, 5300 Kerteminde

Hvornår?

Søndag d. 25. november 2018 kl. 11-15

PROGRAM

Kl. 10.30 – Dørene åbner

Gå på opdagelse i Anexets kunstudstilling KVINDER, KVINDER, KVINDER ved Nille Bech
Kl. 11.00 – Velkommen

Ved vært og moderator Caroline Søeborg Ahlefeldt
Kl. 11.10 – Key note – Verdensmål – den globale og lokale kontekst . Hvorfor Verdensmål, hvad kan de og hvordan omsættes de til handling? Ved Erik Rasmussen, stifter af Mandag Morgen og Sustainia
Kl. 12.00 – Verdensmålene på Lundsgaard Gods – rundtur i de fysiske rammer med Rudolf Iuel
Kl. 12.20 – Frokost og netværk i Café Agnes H
Kl. 13.30 – Paneldebat – Verdensmål og midler. Hvordan omsætter vi Verdensmålene i praksis?
PANELDELTAGERE

Christian Have – Kreativ Direktør i Have Kommunikation

Lotte Hansen – Stifter af iLoveGlobalGoals og partner i Hansen & Ersbøll Agenda

Peer Locher – Forperson for Verdensmål Udvalget, Odense Kommune

Niels Larsen – Kijani Institute, Ph.d. Forsker, udviklingskonsulent i den globale dimension
14.30 Spørgsmål og debat med publikum
15.00 Tak for i dag og på gensyn!

Vi glæder os til at se jer!

VERDENSMÅLENE

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling

Læs mere om verdensmålene her: www.verdensmaalene.dk 

For yderligere information kontakt venligst Anexet ved Lundsgaard Gods / Stephen Freiheit på mail: kultur@anexet.dk