Bagom Anexet

Fra Kostald til Kulturhus

Bagom Anexet

Anexet stod færdigrenoveret i sommeren 2015, og med en donation på hele 7 mio. kr. fra Realdania og en tilsvarende egeninvestering blev de gamle avlsbygninger på Lundsgaard Gods til et multifunktionelt kulturhus med udstillings- og konferencefaciliteter.

 

Lundsgård har en beliggenhed i særklasse – med den af porten indrammede direkte udsigt til Kertemindebugten og Storebælt. Såvel hovedbygningen fra 1700-tallet som avlsgården fra det følgende århundrede fremstår i høj arkitektonisk klasse, og for avlsgårdens vedkommende som et sluttet anlæg med stor funktionel værdi – også for kulturarrangementer.

 

Lundsgård ligger i gåafstand fra Kertemindes centrum. Købstaden og herregården har ligget på denne vis side om side igennem 600 år, og med tiden har der udviklet sig en tæt symbiose af herlighedsværdierne. Kerteminderne har i generationer spadseret igennem herregårdens skove og ud til Lundsgård Klint, der allerede i 1700-tallet var berømmet for sin udsigt og stemning.

 

Og nu, hvor Anexet prænseterer stribevis af spændende kulturoplevelser, kan købstaden med sin nye smukke renæssancehavn, og sine øvrige velkendte kulturværdier – vel yde sit passende bidrag til stedets fremtidige succes.